Wycinka drzew i krzewów

Jeśli chcecie Państwo uniknąć problemów związanych z wycinką drzew i krzewów, które mogą być schronieniem dla ptaków, również na swojej działce, zanim ruszą prace – zleć nam ekspertyzę ornitologiczną!

Eksperci podpowiedzą jak zabezpieczyć twoje interesy i działać w zgodzie z prawem o ochronie przyrody, wykonają inwentaryzację ornitologiczną, co pozwoli przeprowadzić inwestycję zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody.

Taka opinia zawiera opis siedlisk występujących na danym obszarze wraz ze wskazówkami dotyczącymi przeprowadzenia danej wycinki.

Wykonujemy ekspertyzy ornitologiczne na potrzeby wycinki drzew i krzewów.

Opinie ornitologiczne przy wycince drzew wraz ze wskazówkami są niezbędne przy realizacji poprawnej wycinki drzew.

Drzewa i krzewy to miejsca odpoczynku, schronienia i lęgu ptaków i nietoperzy.

Ekspertyza ornitologiczna pozwali określić dopuszczalność i sposób prowadzenia prac związanych z wycinką i pielęgnacją zieleni.


Co robimy:

  • sprawdzamy, czy drzewa lub krzewy planowane do wycinki są wykorzystywane jako miejsca gniazdowania ptaków lub schronienie dla nietoperzy (opis gatunków, liczebność, występowanie),
  • określamy potencjalne miejsca (dziuple), które mogłyby być zajęte przez ptaki lub nietoperze przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką,
  • proponujemy optymalne metody planowania prac zgodnie z harmonogramem lęgowym ptaków,
  • proponujemy rozwiązania dotyczące zapewnienia ptakom zastępczych miejsc lęgowych w ramach rekompensaty tych zniszczonych podczas prac,

Inwentaryzacja ornitologiczna – pozwoli uniknąć zniszczeń w siedlisku ptaków. Zanim rozpoczniesz wycinkę drzew i krzewów znajdź czas na sporządzenie opracowania ornitologicznego – skontaktuj się z nami.

Takie postępowanie pozwoli działać zgodnie z przepisami prawa i zasadą zrównoważonego rozwoju, a co najważniejsze z poszanowaniem przyrody!
Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat wykonywania prac przy wycince drzew, bądź okoliczności kiedy niezbędne jest uzyskanie ekspertyzy zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź przez formularz.

Drzewa i krzewy są chronione przed samowolną wycinką przez zapisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm oraz przepisami szczegółowymi.


Opinie przyrodnicze przy wycince drzew i krzewów opinie ornitologiczne

W celu uzyskania większej ilości informacji na temat opinii przyrodniczej zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź przez formularz poniżej.