5.6. Torfowiska

Torfowiska

Występują   na    pokładach    silnie    kwaśnego    (pH    3,5-4,5),    słabo rozłożonego    i    skrajnie    ubogiego    w    związki    mineralne    torfu,wytworzonego w przewadze z torfowców.Usytuowane są w różnych położeniach topograficznych – najczęściej na obszarach wododziałowych.Są zasilane wodami opadowymi.

Charakterystyczną cechą torfowisk wysokich jest ich kępkowo-dolinkowa struktura powierzchni. Warstwa mszysta silnie rozwinięta i zdominowana przez torfowce. Runo składa się z nielicznych, wyspecjalizowanych gatunków, w tym wielu małych krzewinek.

Stałym elementem jest karłowata sosna.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – od  600 zł do 1 206 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu