5.4. Półnaturalne łąki wilgotne

Półnaturalne łąki wilgotne

Występują stosunkowo powszechnie na terenie całego kraju, na siedliskach wilgotnych, głównie w dolinach rzek.

Warunki siedliskowe to: wysoki poziom wody wiosną często zalew (również podtopienie), stałe i świeże uwilgotnienie przez cały rok (dobrze funkcjonujący system melioracji), brak lub słabo zaznaczony proces murszenia torfu niskiego.

Szerokie spektrum troficzne i glebowe, czyli zmeliorowane torfowiska niskie, mady, gleby mineralno-torfowe, murszasto-torfowe, mułowo-torfowe.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 911 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu