5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla

Zbiorowiska te występują w zasięgu działania słonych i słonawych wód powierzchniowych lub podziemnych.Zawierają szereg wyspecjalizowanych, rzadkich gatunków charakterystycznych dla siedlisk zasolonych. Należą do nich rzadkie biocenozy, występujące głównie na wybrzeżu oraz w rozproszeniu w dolinach dużych rzek nizinnych.Słonorośla użytkowane były poprzez ekstensywny wypas oraz koszenie.

Zagrożenie dla nich stanowi zaniechanie użytkowania, nadmierny wypas oraz wysłodzenie zasilających je wód (zwłaszcza w przypadku solnisk śródlądowych).

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1 043 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu