5.1. Zmiennowilgotne łąki trześlicowe

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Występują przeważnie na siedliskach zasilanych wodami gruntowymi – na grądach podmokłych (podłoże gliniaste) lub nieznacznie odwodnionych torfowiskach (bielawy podtopione, łąki pobagienne właściwe).

Są łąkami użytkowanymi ekstensywnie, jednokośnymi (czasem koszonymi co 2–3 lata, a nawet rzadziej). Pokosy najczęściej dopiero jesienią, dzięki czemu mogą utrzymać się gatunki kwitnące późno. Zebrane z nich siano ma niską jakość paszową i najczęściej stosowane było jako ściółka.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1276 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu

4.1. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe