Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych: 

Pakiety oraz kwoty dodatkowych dopłat do hektara gruntu 

5.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe – 1 276 zł/ha

5.2. Zalewowe łąki selernicowe i słonorośla – 1 043 zł/ha

5.3. Murawy – 1 300 zł/ha

5.4. Półnaturalne łąki wilgotne – 911 zł/ha

5.5. Półnaturalne łąki świeże – 1 083 zł/ha

5.6.1. Torfowiska – wymogi obowiązkowe – 600 zł/ha

5.6.2. Torfowiska – wymogi obowiązkowe i uzupełniające – 1 206 zł/ha

Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu