Dokumentacje przyrodnicze

Dokumentacje przyrodnicze ornitologiczna i botaniczna, czyli w skrócie ekspertyzy przyrodnicze wchodzą w skład programów rolno-środowiskowych PROW 2014-2020 na łąkach i pastwiskach konieczne są dla uzyskania pełnej płatności z tytułu dopłat rolno-środowiskowo-klimatycznych przez producentów rolnych posiadających minimum 1 ha użytków rolnych.

Dokumentacje przyrodniczą przygotowuje ekspert przyrodniczy na zlecenie rolnika lub zarządcy danego gruntu.


Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne

W ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, jest to działanie, za które rolnik otrzymuje dodatkową płatność z tego tytułu. 

Dokumentacje przyrodnicze pozwalają na zwiększenie dopłat z posiadanych łąk oraz pastwisk, uzyskiwanych ze wsparcia rolnictwa w Unii Europejskiej, które są przekazywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) nawet o ponad 1000 zł z powierzchni jednego hektara.


Aby sprawdzić szczegóły subwencji dla:

obszarów Natura 2000 Pakiet 4. – kliknij tutaj,

poza tymi obszarami Pakiet 5. – kliknij tutaj.


Zapraszam również do kontaktu