4.9. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: wodniczki

Wariant pakietu na obszarach Natura 2000 obejmuje ochronę siedlisk lęgowych ptaków:

  • Wodniczki

wodniczka dopłaty rolnośrodowiskowe

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1 199 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu