4.11. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: derkacza

Wariant pakietu na obszarach Natura 2000 obejmuje ochronę siedlisk lęgowych ptaków:

  • Derkacza

derkacz dopłaty rolnośrodowiskowe

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 642 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu