4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

Wariant pakietu na obszarach Natura 2000 obejmuje ochronę siedlisk lęgowych ptaków:

  • Dubelta

dubelt dopłaty rolnośrodowiskowe

  • Kulika Wielkiego
kulik wielki dopłaty rolnośrodowiskowe

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1 199 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu