4.1. Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Występują przeważnie na siedliskach zasilanych wodami gruntowymi – na grądach podmokłych (podłoże gliniaste) lub nieznacznie odwodnionych torfowiskach (bielawy podtopione, łąki pobagienne właściwe).

Są łąkami użytkowanymi ekstensywnie, jednokośnymi (czasem koszonymi co 2–3 lata, a nawet rzadziej). Pokosy najczęściej dopiero jesienią, dzięki czemu mogą utrzymać się gatunki kwitnące późno. Zebrane z nich siano ma niską jakość paszową i najczęściej stosowane było jako ściółka.

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1276 zł.


Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu

4.1. zmiennowilgotne łąki trzęślicowe

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe