Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000

Ochrona siedlisk przyrodniczych:

Pakiety oraz kwoty dodatkowych dopłat do hektara gruntu