Autor: admin

Bez kategorii

Rycyk – Limosa limosa

Rycyk jest rzadko spotykanym ptakiem, zatem znajduję się pod szczególną ochroną. Na obszarach Natura 2000 podlega Pakietowi 4.8, w pakietach rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020. Rycyk, szlamik rycyk (Limosa limosa) – gatunek średniej wielkości ptaka z rodziny bekasowatych (Scolopacidae). Rycyk zwyczajny (Limosa limosa limosa) – Europa i zachodnia Rosja po górny Jenisej naContinue reading

Bez kategorii

Czajka zwyczajna – Vanellus vanellus

Jednym z ptaków występujących na obszarach Natura 2000 podlegającym programom rolnośrodowiskowym jest Czajka. Kilka słów o tym gatunku: Czajka zwyczajna, czajka, czajka pospolita (Vanellus vanellus) – gatunek średniego ptaka wędrownego z rodziny sieweczkowatych (Charadriidae), zamieszkujący niemal całą Europę i umiarkowaną strefę Azji aż po Pacyfik (do Morza Japońskiego).Continue reading