Wypłata zaliczek z tytułu dopłat bezpośrednich

W dniu dzisiejszy – 16.10.2019 roku – rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich za rok 2019.
70-procentowe zaliczki na poczet dopłat bezpośrednich otrzyma je niemal 1,4 mln gospodarstw rolnych w Polsce. Wcześniejsza wypłata znacznej części należnego wsparcia pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw, pozwalając im sprostać trudnościom powstałym w związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Otrzymanie zaliczki nie jest uwarunkowane złożeniem dodatkowego wniosku, a więc nie wiąże się z żadnymi obciążeniami formalnymi.

Od 1 grudnia ruszy wypłata pozostałej części dopłat. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2019 r. wyniesie 15,2 mld złotych. To o ok. 0,4 mld zł więcej niż w 2018 roku.

Dodaj komentarz