Zaliczki dopłat bezpośrednich 2019 rok

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje rozporządzenia, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa system i ludzi do wypłaty zaliczek dopłat za 2019 rok. Komisja Europejska zdecydowała o podniesieniu procenta zaliczek, jaki może być w tym roku wypłacony gospodarzom z płatności bezpośrednich i ONW.

Zgoda na wypłatę zaliczek na szczeblu unijnym pojawiła się jeszcze pod koniec sierpnia. Wówczas Komisja Europejska (28.08.2019) podjęła decyzję o zwiększeniu poziomu zaliczek w ramach płatności bezpośrednich z 50 do 70%.

Podniesiono też wielkość zaliczki w ramach płatności obszarowych PROW, czyli „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)”, „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”, działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, w zakresie premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej” z 75 do 85%.

Wypłaty przez Agencję będą realizowane od 16 października 2019 r. Pieniądze w ramach zaliczek będą przelewane do końca listopada. Od 1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zacznie wypłacać pozostałą część wnioskowanej kwoty.

Mamy jednocześnie nadzieję, że w tym roku wypłaty zaliczek będą przebiegały sprawnie i bez żadnych komplikacji.

https://pomorska.pl/doplaty-bezposrednie-2019-od-kiedy-beda-zaliczki-i-jak-wysokie-kwoty-trafia-na-konta-rolnikow/ar/c8-14443231

Dodaj komentarz