stawki dopłat bezpośrednich 2018

Stawki dopłat bezpośrednich za rok 2018 – projekt

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały opracowane projekty, które określają stawki poszczególnych płatności z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

 

Oto projektowane stawki na rok 2018:

Jednolita płatność obszarowa – 459,19 zł/ha

Płatność za zazielenienie – 308,18 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika – 175,62 zł/ha

Płatność dodatkowa – 178,01 zł/ha

Płatność do bydła – 293,04 zł/szt.

Płatność do krów – 373,70 zł/szt.

Płatność do owiec – 101,39 zł/szt.

Płatność do kóz – 54,78 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 721,04   zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 360,52 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych – 438,71 zł/ha

Płatność do chmielu – 2129,87 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1065,89 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych – 1495,63 zł/ha

Płatność do pomidorów – 3320,78 zł/ha

Płatność do truskawek – 1054,35 zł/ha

Płatność do lnu – 486,12 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych – 235,26 zł/ha

Płatność do tytoniu – Virginia –3,50 zł/kg

Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,46 zł/kg

źródło: ARiMR

Dodaj komentarz