Stawki płatności bezpośrednich 2017

Projektowane stawki dopłat bezpośrednich na rok 2017

 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały stawki poszczególnych płatności bezpośrednich na rok 2017. Europejski Bank Centralny opublikował dziś kurs wymiany – wynosi on 4,3042 zł za 1 EUR.

W rozporządzeniach na rok 2017 stawki zostały określone w następującej wysokości:

 1. Jednolita płatność obszarowa – 461,55 zł/ha
 2. Płatność za zazielenienie – 309,77 zł/ha
 3. Płatność dla młodego rolnika – 214,82 zł/ha
 4. Płatność dodatkowa – 177,02 zł/ha
 5. Płatność do bydła – 291,03 zł/szt.
 6. Płatność do krów – 371,46 zł/szt.
 7. Płatność do owiec – 101,85 zł/szt.
 8. Płatność do kóz – 60,08 zł/szt.
 9. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) – 606,52 zł/ha
 10. Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) – 303,26 zł/ha
 11. Płatność do roślin pastewnych – 386,46 zł/ha
 12. Płatność do chmielu – 2 198,06 zł/ha
 13. Płatność do ziemniaków skrobiowych – 1 163,02 zł/ha
 14. Płatność do buraków cukrowych – 1 563,46 zł/ha
 15. Płatność do pomidorów – 1 654,30 zł/ha
 16. Płatność do truskawek – 1 118,75 zł/ha
 17. Płatność do lnu – 374,86 zł/ha
 18. Płatność do konopi włóknistych – 303,06 zł/ha
 19. Płatność do tytoniu – Virginia – 3,82 zł/kg
 20. Płatność do tytoniu – pozostały tytoń – 2,68 zł/kg

Całkowita wartość płatności bezpośrednie za 2017 r. wyniesie blisko 14,7 mld złotych.

Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dodaj komentarz