G-DRY9F6R0DX

ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze 1 EKSPERT
PRZYRODNICZY

NADZÓR PRZYRODNICZY I EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

Ekspert przyrodniczy świadczy profesjonalne usługi dla firm i osób prywatnych na terenie całego kraju. Prowadzimy kompleksowy nadzór przyrodniczy nad planowanymi inwestycjami. Przygotowujemy pełne dokumentacje w postaci opinii lub ekspertyzy przyrodniczej. Posiadamy wszelkie niezbędne licencje do prowadzenia tego typu działalności. Jesteśmy elastyczni, działamy szybko i z korzyścią dla naszych klientów. W skład pełnego pakietu nadzoru przyrodniczego wchodzą:

INWENTARYZACJA PRZYRODNICZA

Inwentaryzacja przyrodnicza to spis elementów przyrody jakie znajdują się na danym obszarze.

ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze13
ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze121

Do czego potrzebna jest inwentaryzacja przyrodnicza?

Inwentaryzacja przyrodnicza niezbędna jest przy przeprowadzaniu prawie każdej inwestycji, która oddziaływuje na środowisko. Najczęściej dokonujemy takiej inwentaryzacji na potrzeby: budowy dróg i linii energetycznych, modernizacji i termoizolacji budynków, modernizacji terenów zieleni, wycinki drzew i krzewów w okresie ochronnym oraz innych inwestycji wymagających opinii eksperta.

EKSPERTYZY PRZYRODNICZE

Po wykonanej inwentaryzacji przyrodniczej nasz zespół dokładnie zbada wpływ danej inwestycji na występujące w jej otoczeniu środowisko oraz określi możliwości kompensacji poniesionych strat w przyrodzie. Wykonujemy szczegółowe ekspertyzy przyrodnicze w podziale na:

  • ekspertyzy ornitologiczne – specjalista/ekspert od ptaków
  • ekspertyza chiropterologiczna – specjalista/ekspert od nietoperzy
  • ekspertyzy botaniczne – specjalista/ekspert od roślin i siedlisk
  • ekspertyza herpetologiczna – specjalista/ekspert od gadów i płazów
ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze 2
inwentaryzacja przyrodnicza ekspert przyrodniczy 1

OPINIE PRZYRODNICZE

Końcowym etapem naszej pracy jest przygotowanie opinii przyrodniczej. Opinie przyrodnicze są niezbędne, aby przeprowadzić inwestycje bez niezamierzonych strat w środowisku naturalnym, bądź też jeśli jest konieczność, pomaga w uzyskaniu zezwolenia ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na prowadzenie inwestycji. Przygotowujemy pełne dokumentacje z kompletem niezbędnych dokumentów.

opinia przyrodnicza ekspert przydoniczy 1
ekspert przyrodniczy ekspertyzy przyrodnicze 3

EKSPERT PRZYRODNICZY KONTAKT

Informacje Kontaktowe

    • Ekspert Przyrodniczy – ekspertyzy, inwentaryzacje i opinie przyrodnicze
    • +48 602 382 911

PRZYDATNE LINKI: