Termomodernizacja budynku

Przy planowaniu przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku mieszkalnego, bądź umieszczenia na dachu budynku kolektorów słonecznych należy mieć na uwadze fakt konieczności uzyskania wymaganych dokumentów dotyczących inwestycji. Jednym z wymaganych dokumentów do uzyskania dofinansowania termomodernizacji budynku, jak i również umieszczenia kolektorów słonecznych jest opinia eksperta przyrodniczego odnośnie siedlisk chronionych gatunków zwierząt.

Ekspertyza ornitologiczna wykonywana jest na obiektach ujętych w przedsięwzięciu, uwzględnia ona ptaki objęte ochroną gatunkową oraz wyszczególnia sposób postępowania w trakcie remontów, jak i terminy prowadzenia prac.

Jeśli w trakcie inwentaryzacji budynku przeznaczonego do inwestycji Ekspert nie stwierdzi żadnych gatunków objętych ochroną sporządza ekspertyzę wraz z oświadczeniem o niewystępowaniu na obiektach ujętych w przedsięwzięciu zwierząt objętych ochroną gatunkową.

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego, bądź przez formularz poniżej.