Opinia Przyrodnicza

Obowiązek przygotowania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej w zakresie występowania ptaków oraz nietoperzy w celu uniknięcia nieumyślnego zniszczenia ich siedlisk podczas prac remontowych, wynika z następujących przepisów:

  • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, ptaki i nietoperze zamieszkujące tereny miejskie objęte są ścisłą ochroną gatunkową, w stosunku do których obowiązuje, m.in. zakaz niszczenia ich gniazd, siedlisk i ostoi, umyślnego zabijania, okaleczania lub chwytania,
  • zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, która zakazuje płoszenia i niepokojenia tych zwierząt.

Opinia i ekspertyza ornitologiczna

Opinia ta jest wykonywana w celu stwierdzenia, jakie gatunki ptaków zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki. Jest ona niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk ptaków oraz umyślne płoszenie i niepokojenie gatunków chronionych ptaków, do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków.

Opinia i ekspertyza chiropterologiczna

Wykonywana jest ona podobnie jak opinia ornitologiczna w celu stwierdzenia, jakie gatunki nietoperzy zasiedlają budynek przeznaczony do termomodernizacji lub drzewa przeznaczone do wycinki. Jest niezbędna do uzyskania zezwolenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na zniszczenie siedlisk oraz umyślnego płoszenia i niepokojenia gatunków chronionych nietoperzy (w Polsce wszystkie gatunki nietoperzy), do których dochodzi w wyniku termomodernizacji budynków. Pozwala ona uniknąć przykrych konsekwencji prawnych przy niedopatrzeniu w tej kwestii.

Aby uzyskać dodatkowe informację prosimy zostawić do siebie kontakt w formularzu poniżej.

Lub zadzwoń do nas!