4.8. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki

Wariant pakietu na obszarach Natura 2000 obejmuje ochronę siedlisk lęgowych ptaków:

  • Rycyka

  • Kszyka

kszyk

  • Krwawodzioba

  • Czajki

Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 890 zł.

Jeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu