4.10. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: dubelta lub kulika wielkiego

Wariant pakietu na obszarach Natura 2000 obejmuje ochronę siedlisk lęgowych ptaków:

  • Dubelta

dubelt

  • Kulika Wielkiego
kulik-wielki
Dodatkowa dopłata do hektara z tytułu realizacji tego wariantu to – 1 199 zł.

JJeśli chcesz znać więcej szczegółów zapraszam do kontaktu