Ekspert Przyrodniczy - Dopłaty Unijne

O mnie

Dopłaty unijne

Zobowiązują rolnika do ochrony środowiska oraz prowadzenia zrównoważanego rolnictwa na trwałych użytkach zielonych, dlatego stanowi to kluczowy element w koszyku dopłat. Ekspert przyrodniczy przygotowuje dokumentację przyrodniczą niezbędną do uzyskania dodatkowych dopłat.


Ekspertyzy przyrodnicze

Są nierozłączną częścią działań eksperta przyrodniczego w ramach programów rolno-środowiskowo-klimatycznych, to one opracowują główne  działania ochronne w zakresie pakietów przyrodniczych, stanowiące element równoważonego rolnictwa.


Jestem inżynierem ochrony środowiska z uprawnieniami do wykonywania ekspertyz w ramach działań PROW 2014-2020. Studia inżynieryjne ukończyłem w Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Procesy kształtowania oraz rekultywacji obszarów rolniczych zawsze były mi bliskie. Z przyjemnością zagłębiałem się w procesy sprzyjające odbudowę środowiska naturalnego, jak i również zachowania bogactwa istniejących już siedlisk.

Jako specjalista, z zakresu rolnictwa sprzyjającemu zachowaniu cennych przyrodniczo siedlisk oferuję rolnikom kompleksowe usługi doradcze, sporządzam ekspertyzy przyrodnicze  do programów rolno-środowiskowych, jak i również informuje o sposobie uprawy na posiadanych użytkach rolnych. Dobór dokonywany jest pod względem posiadanych gruntów, dywersyfikacji upraw oraz optymalizacji uzyskiwanych dopłat z ARiMR. Rolnik uzyskuję kompleksowy zestaw wiedzy na temat prowadzenia działań rolno-środowiskowych w ramach PROW 2014-2020.


Chcesz poznać szczegóły pomocy? Zadzwoń -> Kontakt znajdziesz tutaj